Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, pohodlně, v kteroukoli denní či noční hodinu. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z dokumentace jednotlivých výrobků. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k použití.
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká vlastním dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin a potvrzena e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku lze bez udání důvodů do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Je nutné uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 

5) NÁKLADY NA DOPRAVU

Náklady na dopravu zboží po ČR činí 110 Kč, při objednávce nad 1.000,- Kč je doprava zdarma. Objednané zboží Vám zašleme poštou na dobírku. V případě platby předem převodem z účtu bude zboží odesláno až po přijetí této platby na náš účet. U platby převodem z účtu použijte jako variabilní symbol číslo objednávky.

Zboží je po telefonické domluvě možné si vyzvednout na adrese provozovny. Upozorňujeme ale, že vzhledem k tomu, že od 1.3.2017 není možné za zboží platit hotově, musí být vyzvedávané zboží zaplacené předem, převodem na náš bankovní účet.

Náklady na dopravu do Slovenské republiky činí pro zásilky do 250 g 209 Kč, pro zásilky s hmotností nad 250 g budou náklady vypočteny podle přesné celkové hmotnosti zásilky. Zboží posíláme na dobírku.

6) DODACÍ LHŮTA

Obvyklá dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že z objektivního důvodu nebude možné tuto dobu dodržet, bude sdělen předpokládaný termín plnění.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby lze nepoužité a nepoškozené zboží vyměnit za jiný druh. Zboží prosím zašlete doporučeně na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem. Dodavatel ručí za kvalitu dodaného zboží dle obvyklých záručních podmínek. Zřejmé závady týkající se vzhledu nebo obsahu dodávek je nutno uplatnit nejpozději do 14 dnů po dodání. Při poškození nebo ztrátě zásilky je nutno ihned uplatnit reklamaci u dopravce a vyrozumět dodavatele. Zboží je možné vrátit do 14 dnů bez uvedení důvodu - nepoškozené, včetně originálního obalu. Je možné uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) nedodržením povolených provozních parametrů

Postup při případné reklamaci nebo vrácení zboží:

1) informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete doporučeně (ne na dobírku) na naši adresu
3) v případě reklamace uveďte důvod
4) přiložte doklad o nabytí zboží v tomto obchodě

Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou. Odstranění vady zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace je možné provést jeho výměnou, opravou nebo vrácením kupní ceny.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


MP JET s.r.o.
Lazenská 578
373 11 Ledenice
Tel.: +420 387 410 167
Fax: +420 387 410 167
IČ: 26041251

zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 10780


zpět
Vaše IP adresa je: 54.166.203.17
Copyright © 2018 MP JET. Vytvořeno pomocí ZC